Arkiverade nyheter

NEJM Quick Time Video om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt

New England Journal of Medicine har börjat med en ny serie kortfilmer – Quick Time Videos – om aktuella medicinska problem eller nyligen publicerade studier. Videon om DETO2X-AMI studien är för tillfället den mest sedda! Kolla här: NEJMs Quick Time om syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt   

DETO2X-AMI presenterat som HOT LINE på ESC 2017 i Barcelona

DETO2X-AMI studien presenterades som Hot Line 28/8 kl 1230 på ESC congress 2017 i Barcelona. Samtidigt publicerades huvudfynden i New England Journal of Medicine . inklusive en ledare (editorial). Författaren Dr. Loscalzo sammanfattade situationen efter resultaten av DETO2X-AMI studien  i titeln: Is Oxygen Therapy Beneficial in Acute Myocardial Infarction? Simple Question, Complicated Mechanism, Simple Answer.

DETO2X-AMI i Dagens Medicin

Resultatpresentationen av DETO2X-AMI på ESCs Hot Line omnämns i dagens webbupplaga av Dagens Medicin. Rubriken talar för sig själv: Svensk studie i fokus när världens kardiologer samlas.

DETO2X-AMI: HOT LINE presentation på ESC i Barcelona

Äntligen är det dags: Huvudresultatet av DETO2X-AMI studien – 1-års mortalitet – kommer att presenteras på Europeiska Kardiologföreningens ESCs vetenskapliga möte i Barcelona 28/8 kl 1230 av ansvarig prövare Robin Hofmann.  Samtidigt kommer studiens resultat publiceras i en ansedd tidskrift. I samband med presentationen kommer det finnas olika informationskällor tillgängliga online. ESCs presskonferens ESC TV Presentationen.

Oxygen vid misstänkt AMI ? Bevisläget fortfarande otillräckligt!

Fortfarande råder oklarhet kring användning av syrgas vid misstänkt AMI från ambulans till sjukhus. I en ny översiktsartikel sammanfattas kunskapsläget på nytt. Författaren Kenny Navarro, Assistant Professor på Department of Emergency Medicine/University of Texas Southwestern Medical School i Dallas, skriver så här i artiklen: ”A trial is currently underway in Europe that is adequately powered to detect morbidity and mortality associated.

31.12.2015: DETO2X-AMI i mål!!

Då var vi framme vid årsskiftet 2015/2016 och har lyckats med marginal att vara färdiginkluderade – 6650 patienter!! GRATTIS TILL OSS ALLA – HURRA! När vi började diskutera studieupplägget och sakta planera hade ingen vågat tänka så stort: Vi blev till slut 35 sjukhus; stora, medelstora och mindre center för hjärtsjukvård över hela Sverige.

DETO2X-AMI i slutspurten

DETO2X-AMI gruppen har inlett slutfasen av studien. Dagens inklusionssiffror är enligt följande: DETO2X-AMI Antal randomiserade registreringar per center v45 Center Totalt antal registreringar sedan studiestart Stockholm St Göran Detox-AMI 78 Stockholm SöS Detox-AMI 1121 Stockholm KS Solna Detox-AMI 187 Stockholm KS Huddinge Detox-AMI 153 Stockholm Danderyd Detox-AMI 321 Norrtälje Detox-AMI 210 Uppsala Detox-AMI 409 Enköping Detox-AMI 68 Nyköping.

DETO2X redan i nya läroboken ”Cardiovascular Disease” av Robert Li

DETO2X-AMI pågår för fullt men redan nu citeras studien allt oftare i nya vetenskapliga publikationer och riktlinjer. Till och med i Wiley’s nya lärobok Cardiovascular Disease omnämns studien:   Ingen tvekan att man ser fram emot resultaten av DETO2X-AMI studien i hela världen. Idag (20150907) har vi 5721/6600 patienter inkluderade, således endast 13% kvar. Välkommen till slutspurten!

Södersjukhuset passerar 1000 inkluderade patienter!

Igår inkluderades DETO2X patienter 999, 1000 och 1001 på Södersjukhuset akutmottagning respektive hjärtintensivvårdsavdelning. Aldrig tidigare i sjukhusets historia har det tagits med så många patienter i en klinisk studie – en stor framgång för DETO2X-AMI gruppen, hjärtkliniken och hela Södersjukhuset. Med numera drygt 1000 patienter inkluderade leder Södersjukhuset liksom tidigare bland alla 35 aktiva sjukhus i landet.

DETO2X-AMI passerar 80% gränsen

Trots sommarhettan fortsätter inklusionen i DETO2X-AMI studien. Idag passerades ytterligare en milstolpe: 5250 inkluderade patienter vilket motsvarar 80%! Endast 20% kvar! Bra jobbat på alla 35 deltagande enheter i landet.

DETO2X-grill AW på Södersjukhuset succé igen!

Södersjukhuset var det sjukhuset i Sverige där DETO2X-AMI studien startades 10 april 2013. Lite drygt 2 år senare så har man inkluderad 925 patienter och leder därmed inklusionen i landet. En fantastiskt framgång genom bra samarbete mellan hjärtklinikens olika delar (HIA, angiolabb, vårdavdelningar), akutmottagningen och ambulanstjänsten.

DETO2X passerar 5000 inkluderade patienter idag!

Idag inkluderades patient nr 5000 med DETO2X-AMI studienummer 6000 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg – grattis till Göteborgarna och oss alla! Ytterligare en milstolpe avklarat. Vi närmar oss komplett rekrytering med stora steg. Målsättning är att avsluta inklusionen runt årsskiftet 2015/2016 och med den aktuella takten kommer vi att klara det med marginal.

AVOID studien nu publicerad online

På AHA årsmöte i Chicago November 2014 presenterades AVOID studien från Australien. Fram tills igår fick man vänta på att läsa detaljerna men nu är studien publicerad online i Circulation: Circulation. 2015 May 22. pii: CIRCULATIONAHA.114.014494. [Epub ahead of print] PMID: 26002889 [PubMed – as supplied by publisher] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26002889 Sammanfattningsvis tycker författarna att det kan finnas risk för ökad hjärtmuskelskada.

Framgångsrikt nationellt DETO2X möte i Örebro

  Idag genomfördes årets nationella DETO2X-möte som startskott till Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro. Nästan 50 deltagare från närmast hela landet och alla vårdprofessioner deltog aktivt i givande presentationer och livliga diskussioner: Agenda DETO2X möte Vårmötet 20150422 Den inledande föreläsningen med status, deltagande enheter och prognos av projektledare Robin Hofmann finns här: DETO2X-AMI årsmöte Vårmöte 20150422.

DETO2X-AMI fyller 2 idag – grattis!

DETO2X fyller 2 idag – grattis till alla deltagare! Studien startades på Södersjukhuset i Stockholm 10/4-2013 där den första patienten inkluderades direkt i ambulansen, en STEMI. Sedan dess har det blivit 34 aktiva enheter i landet som under 104 veckor inkluderat 4575 patienter, i snitt över hela perioden 44,3 patienter/v, på sistone oftast >65p/v.

Halmstad nu igång!

Som 34. sjukhus i Sverige har Halmstad Sjukhus nu inkluderad sin första patient i DETO2X-AMI studien. Tack ihärdigt arbete och bra kooperation mellan ambulansen, akutverksamhet och hjärtkliniken är nu båda stora sjukhus i Halland igång. Grattis till det lokala teamet och lycka till med fortsatt bra inklusion!

DETO2X i SLLs uppdaterad ”Akut hjärtsjukvård”

Nu är ”Akut hjärtsjukvård” med gemensamma vårdprogram för SLL uppdaterad. OBS! nu endast som nätversion på direktlänk http://www.vardgivarguiden.se/ahs/ Vårdprogrammen är framställda av representanter av alla Stockholms Sjukhus och speglar behandlingsrekommendationer gällande för hela Stockholms Län. På ett överskådligt sätt kan man kortfattad få riktlinjer kring handläggning av patienter med akuta hjärtsjukdomar. AKS patienter utgör en stor del av dessa patienter. Klickar…read more →

DETO2X årsrapport 2014

2014 var ett framgångsrikt år för DETO2X studien: I ett enastående nationellt samarbete inkluderades totalt 2664 patienter a numera 33 aktiva sjukhus från Kiruna till Trelleborg. Det innebär en ökning med 13 sjukhus under året, ytterligare 7 sjukhus förbereder studiestart. Antalet inklusionen har mer än fördubblats. De senaste veckorna innan jul- och nyårsledigheten lyckades man få med fler än 65 patienter.

Första patient inkluderat i Varberg!

Som första DETO2X center i Halland är nu Varbergs sjukhus igång: Måndag 1/12 inkluderade man den första patienten! Stort grattis Malena Waernqvist, Markus Lingman och alla inblandade! Även Halmstad håller på finalisera planeringen och kan förhoppningsvis snart börja inkludera!

Heartwire: ”DETO2X will be a fantastic study”

Nyheterna som presenterades av AVOID studieledaren Dr Dion Stub på AHA i Chicago har plockats upp på heartwire på hemsidan heart.org. Läs inlägget här! AVOIDs begränsningar diskuteras huvudsakligen genom att det är en relativ liten studien som därmed endast kan titta på ”mjuka” surrogat utfall  med lägre bevisvärde.