Deto2x - Diskussioner om hjärt och kärlsjukdomar

 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Välkommen till Deto2x – där allt om hjärt- och kärlsjukdomar diskuteras. Fler än 2 miljoner svenskar är idag drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar. Vårt syfte är att sprida information och nyheter om vad som faktiskt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

 

Vad är hjärt- och kärlsjukdomar?

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Några av de vanligaste och därför mest kända är stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkramp. Vissa av sjukdomarna som kan drabba hjärtat och blodkärlen är ärftliga och vissa människor löper således större risk att drabbas av dem. Andra sjukdomar, som stroke, diabetes typ 2 och högt blodtryck, har mer att göra med en persons livsstil och vanor.

 

Om hjärtat

Hjärtat är en muskel som väger ungefär 350 gram hos en vuxen, frisk människa. Det sitter vanligtvis – men inte alltid – på bröstets vänstra sida. Hjärtats syfte är att pumpa runt blodet i kroppen, både syrerikt och syrefattigt sådant. Under ett år slår hjärtat nära 30 miljoner gånger, så det är stark och uthållig muskel. Hos en person i vila pumpar hjärtat i snitt fem liter blod per minut till alla delar där det behövs i kroppen.

Hjärtat består av två kammare som separerar det syrerika från det syrefattiga blodet. Den högra kammaren pumpar syrefattigt blod till lungorna, där det syresätts med hjälp av inandningsluften och bildar koldioxid som restprodukt, vilket sedan följer med utandningsluften. Från lungorna förs sedan det syresatta blodet till vänster förmak och kammare, från vilken det sedan återigen pumpas ut till kroppens vävnader och organ.

Hjärtat är naturligtvis självt också beroende av syre och andra näringsämnen för att fungera. Blodtillförseln till hjärtat går via en sorts artärer som kallas kranskärl. Kranskärlen förgrenar sig från stora kroppspulsådern, den så kallade aortan. När ett kranskärl blir trångt får hjärtat för lite syre och kan inte göra sin uppgift. Detta orsakar stark smärta i bröstet och kallas kärlkramp. När kranskärlet täpps till helt rör det sig om en hjärtinfarkt. Hjärtat får då inte tillräcklig syretillförsel, vilket kan leda till att personen avlider om det lämnas obehandlat.

 

Forskning om hjärt- och kärlsjukdomar

Mycket forskning har skett på hjärtat och dess funktion i modern tid. Till exempel har forskningsframsteg resulterat i att antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt under de senaste tio åren minskat med 50 procent i Sverige. Här är Hjärt-Lungfonden och människors bidrag till densamma en starkt bidragande faktor till framstegen. I dagsläget sker forskning på bland annat hur risken för blodproppsbildning kan minskas.

 

Fem snabba fakta om hjärtat

 

  • Blodet färdas runt i kroppen med en hastighet av ungefär en meter per sekund.
  • För en person som lever i 75 år har hjärtat gjort ungefär 2,5 miljarder slag.
  • På samma sätt som alla andra muskler blir större av träning går det att träna sig till ett större och mer effektivt hjärta.
  • Elitidrottare kan under hög ansträngning pumpa upp till 80 liter blod per minut, att jämföra med de fem liter som en normal person i vila åstadkommer.

Kvinnor som varit gravida har ett starkare hjärta efter graviditeten, på grund av att de under lång tid pumpat blod för två kroppar

Tidigare inlägg