Uncategorised

Tyst hjärtinfarkt

De typiska symptomen på en hjärtinfarkt är ihållande bröstsmärta, andningssvårigheter, smärta som kan stråla ut mot armar och upp mot hals samt yrsel, oregelbunden puls och illamående, men det är även vanligt att känna ångest och rädsla. Men det finns de som drabbas av en hjärtinfarkt utan några av de vanliga symptomen. Detta kallas för tyst hjärtinfarkt och dess förekomst upptäcks generellt vid en ultraljudsundersökning eller ett EKG.

Vad är typiska indikatorer på en tyst hjärtinfarkt?

Själva benämningen på företeelsen antyder att det inte finns några typiska indikatorer. Så många som 40 procent av drabbade uppger att de inte upplevt den annars typiska bröstsmärtan som strålar ut i armarna. Istället kan det vara diffusa symptom som därför kanske bortförklaras, exempelvis andnöd, illamående, trötthet och smärta i andra delar av kroppen. Det faktum att hjärtinfarkter ofta inträffar hos äldre personer är till viss del kopplat till frånvaron av tydliga symptom. Ju äldre en person är, desto mer diffusa symptom brukar den uppvisa.

Vad som dock har konstaterats är att tysta hjärtinfarkter är vanligare hos kvinnor än hos män. Dessutom drabbas kvinnor av hjärtinfarkt i genomsnitt tio år senare än män, vilket beror på att de till viss del är skyddade av högre mängd av hormonet östrogen. När mängden östrogen avtar i samband med klimakteriet ökar sedan risken för hjärtinfarkt.

Vidare har det fastställts att tysta hjärtinfarkter är betydligt vanligare än vad som tidigare trotts och att de vanligtvis upptäcks långt senare. Det uppskattas att 20 procent av alla 70-åringar i Sverige haft en tyst hjärtinfarkt utan att ha vetat om det.

Lämna en kommentar