Hjärta

Oregelbunden puls

Oregelbunden puls, även kallat hjärtklappning eller ojämn puls, är generellt inte farligt utan ett tecken på att du kanske druckit lite för mycket kaffe eller alkohol, alternativt brukar nikotin i någon form. Vidare visar sig hjärtklappning oftast vid vila. Precis som vid förebyggande av hjärtinfarkter är en bra metod därför att sätta kroppen i rörelse. Även eventuell stress kan vara kopplad till förekomsten av hjärtklappning.

Vad händer i kroppen?

Vid oregelbunden puls kan det kännas som att hjärtat hoppar över ett slag eller att det slår snabbare än normalt. Det beror på att ett extraslag kläms in tätt efter det föregående slaget och därefter får hjärtat att stanna upp för att fyllas på med blod. När hjärtat sedan återgår till sin vanliga rytm slår det till lite kraftigare för att pumpa ut den lite större mängden blod.

I samband med hjärtklappning kan den drabbade också uppleva viss smärta i bröstet, svettningar, en känsla av att svimma, ångest eller trötthet.

När ska jag söka vård?

Om hjärtklappningen inte kan förklaras av någon av de ovan angivna orsakerna eller liknande, kan det vara bra att vända sig till sjukvården för att göra ett 24-timmars EKG och/eller lämna blodprov för att utesluta exempelvis blodbrist. Detta kan göras på en vårdcentral.

Om personen med hjärtklappning däremot har intensivt ont i bröstet eller svimmar ska du kontakta 112. Då kan det vara fråga om hjärtinfarkt och personen i fråga bör tas i akut vård så fort som möjligt.

Lämna en kommentar