Hjärta

Hur fungerar hjärtat?

Hjärtat är en muskel som vanligtvis sitter på vänstersidan i den övre delen av bröstkorgen, vilken fungerar som en skyddande barriär. Det går att föreställa sig hjärtat som en pump bestående av fyra rum; höger kammare, höger förmak, vänster kammare och vänster förmak.

Hjärtat slår med i genomsnitt 60 slag per minut och varje slag inleds med en elektrisk impuls från sinusknutan i den högra förmaken. Denna impuls får förmaken att dra ihop sig och pressa ner blod i den vänstra kammaren. I den vänstra kammaren samlas syrerikt blod och härifrån pumpas sedan blodet ut i kroppen. De blodådror som leder från hjärtat kallar artärer. Vid den påföljande utvidgningen samlar hjärtat upp syrefattigt blod från kroppen i höger förmak och kammare. Därifrån transporteras blodet till lungorna där det syresätts av inandningsluften, samtidigt som koldioxiden från det syrefattiga blodet förs ut. Det nyligen syresatta blodet förs därefter tillbaka till vänster kammare och hela processen börjar om igen. Varje dag sker denna process över 100 000 gånger.

Hjärtat fyller alltså en otroligt viktig funktion i kroppen och det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt ta hand om det. Problemtillstånd som exempelvis högt blodtryck kan få ödesdigra konsekvenser om det lämnas obehandlat.

Vad är blodtryck?

När hjärtat pumpar blod runt i kroppen uppstår ett tryck i artärerna. Det är detta tryck som avses när man talar om blodtryck. Trycket är – logiskt nog – som högst när hjärtat tömmer sig, alltså pumpar blod ut från hjärtat. Att ha högt blodtryck gör att hjärtat får svårt att göra sin uppgift och kan leda till sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och försämrad blodcirkulation i benen.

Högt blodtryck kan ha flera orsaker. Ofta är de inte enskilda utan kommer i kombination med varandra att leda till ett förhöjt blodtryck. Generellt är det tre olika omständigheter som kan framkalla högt blodtryck; stress, dålig kost och stora mängder alkohol. Stress kan vara mental eller fysisk, exempelvis att under långa tidsperioder befinna sig i en miljö utsatt för höga ljud. Dålig kost innebär i detta fall mat innehållande mycket socker och/eller fett. Andra orsaker kan vara hormonrubbningar, njursjukdomar eller biverkningar av olika läkemedel. Även om det finns läkemedel tillgängliga för att kontrollera blodtrycket, ger detta bara ett visst skydd. För att förhindra uppkomsten av högt blodtryck är det mycket mer effektivt att göra livsstilsförändringar.

Forskning på hjärtat

I Sverige har Hjärt-Lungfonden under många år samlat in pengar från såväl privatpersoner, företag, stiftelser och andra organisationer i syfte att främja forskning på hjärt-, kärl- och lungområdet. Fonden stödjer på en löpande basis ungefär 250 olika forskningsprojekt med en total utdelning på drygt 350 miljoner kronor per år, enligt de senast släppta uppgifterna från 2018. De olika forskningsprojekten ämnar på olika sätt att förbättra tekniker för att förutsäga och förebygga sjukdomar, men även att diagnosticera och behandla redan befintliga sjukdomar. Enligt Hjärt-Lungfonden har de senaste 30 årens forskning på hjärtinfarkter räddat livet på fler än 150 000 människor.

Lämna en kommentar