Hjärta

Hjärtats blodomlopp

I vår fantastiska kropp är hjärtat en oerhört viktig komponent. Det tillgodoser resten av kroppen med blod som är fyllt med syre för att övriga organ ska kunna fungera optimalt, samtidigt som det tar hand om redan använt blod. Processen är oerhört effektiv. Hjärtat hinner med att pumpa blodet runt i kroppen ungefär 60 gånger per minut, vilket ger att blodet förflyttas med en hastighet av ungefär en meter i minuten.

Hur fungerar blodomloppet?

Blodomloppet kan beskrivas som ett transportsystem. För att transportera blodet finns tre olika sorters blodkärl som vart och ett har en särskild funktion. De blodkärl som har till uppgift att leda blodet ut från hjärtat till kroppen kallas artärer. När blodet leds tillbaka till hjärtat görs det via venerna. Överföringen mellan artärerna och venerna görs via kapillärerna, vilka är små blodkärl i formationen av ett nät längst ut från hjärtat.

Artärerna och pulsen

Artärerna innehåller det syrerika blodet. Eftersom hjärtats pumpfunktion har som starkast avtryck i artärerna är det i dessa du kan känna pulsen. De mest tydliga ställen att känna pulsen på är vid handleden – vid den så kallade strålbensartären – eller vid halsen, vid den så kallade karotisartären. Den största artären i kroppen kallas aorta, eller stora kroppspulsådern, vilken har en diameter på cirka 2,5 centimeter. Den förser en stor del av kroppen med blod, först via överdelen av kroppen och sedan ned förbi ryggraden där den delar sig i två. De två separata delarna går sedan ned till varsitt ben.

De ytliga och djupa venerna

Vener leder det syrefattiga blodet från muskler och organ tillbaka till hjärtat. Venerna kan vara antingen djupa eller ytliga. De ytliga venerna är generellt mindre än de djupa och är placerade nära huden. De hjälper kroppen att reglera kroppstemperaturen. Detta beror på att blodet avger värme när det passerar genom venerna.

Men hur tar sig blodet tillbaka till hjärtat? Styrkan i hjärtats utpumpningar räcker bara fram till musklerna eller organen där blodet ska göra nytta. För att lösa detta finns muskler kring venerna som drar sig samman med jämna mellanrum och på så sätt trycker ihop venerna. Det gör att blodet pressas framåt och tillbaka till hjärtat. Venerna innehåller också små klaffar som förhindrar blodet från att rinna i fel riktning.

De tunna kapillärerna

Kapillärerna är mycket små blodkärl som binder ihop artärer och vener. Tillsammans ser de ut som ett nät. Väggarna i dessa blodkärl är mycket tunna, vilket gör att till exempel näringsämnen, vätska och avfallsprodukter kan passera mellan dem.

De två kretsloppen

Alla blodkärl i kroppen – artärer, vener och kapillärer – hänger samman på ett eller annat sätt. För att till viss del särskilja dem brukar de delas in i det så kallade stora respektive lilla kretsloppet . Det stora kretsloppet når hela kroppen och fungerar som beskrivits ovan. Det lilla kretsloppet rör sig mellan hjärtat och lungorna. Från hjärtats högra kammare pumpas blodet till lungorna, där det syresätts och sedan transporteras tillbaka till hjärtats vänstra förmak och kammare, vilken för blodet vidare tillbaka ut i det stora kretsloppet.

Lämna en kommentar